Email XOR-cipher-maker / Obfuscator / (nu også) email-adresse-validator

Indtast en email adresse og der outputtes et stykke javascript kildekode, indeholdende en obfuscated udgave af adressen.
Denne kan så pastes ind på en vilkårlig webside, og vil skjule adressen for maskinel aflæsning.